گرمایش هیتر

سیستم کوره هوای گرم یا هیتر گلخانه، تجهیزی برای تولید گرما می باشد که جهت افزایش دمای مکان هایی همچون گلخانه، مرغداری، دامداری، سالن های تولید و پرورش قارچ و سالن های باز مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهم ترین مباحث در تولید محصولات کشاورزی، تولید خارج از فصل می باشد. از دلایل اصلی رواج بیش از پیش گلخانه ها در جهان نیز قابلیت کنترل شرایط اقلیمی در فصول مختلف سال است. در گلخانه ها می توان دما، رطوبت، میزان تشعشعات نور خورشید، مقادیر اکسیژن و گاز های موثر مانند CO2 را به نحو مطلوبی کنترل کرد به گونه ای که بتوان در بهترین زمان ممکن از نظر تقاضای محصول و قیمت آن در بازار مصرف، تولید را انجام داد. سیستم های گرمایشی مانند بخاری گلخانه یا هیتر گلخانه ای، در گلخانه ها بیشترین تأثیرات را در این مهم دارند. هیتر گلخانه ای یا کوره هوای گرم یا بخاری گلخانه از مقبولیت بالایی میان گلخانه داران برخوردار است که از مزایای هزینه کمتر نسبت به سایر روش ها، قابلیت تغییر مکان، تنوع در قدرت گرمایی نسبت به قیمت و ایجاد هوای پاک و مناسب جهت رشد گیاهان اشاره نمود. سیستم گرمایش هیتر گلخانه از مشعل، کوره یا دیگ، سه عدد پاس، لوله های رابط پاس ها، خروجی هوای گرم، فن دمنده، سوپاپ اطمینان هیتر، دودکش و تابلو برق تشکیل گردیده است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *