گاترهای کشت هیدروپونیک

گاترهای کشت هیدروپونیک

گاترهای کشت فلزی وظیفه انتقال محلول غذائی زهکش شده از کیسه های کشت را به بیرون گلخانه بعهده دارند و از مهم­ترین اجزا سیستم کشت هیدروپونیک می­باشند. گارترهای ساخته شده توسط شرکت ره­ پویان جبهه سبز فلزی بوده و با استفاده از ورق­های گالوانیزه و بوسیله دستگاه فول مکانیزه رول فرمینگ، ساخته و عرضه می­گردد. این گاترهای کشت برروی پایه­های مخصوص که کاملا در ارتفاعات مختلف قابل تنظیم هستند، نصب می­گردد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *