کیسه های کشت هیدروپونیک

امروزه کیسه­های کشت یکی از اصولی ترین و مهم­ترین موارد در گلخانه­های هیدروپونیک می باشد. کشت بدون خاک این امکان را به وجود می­آورد تا ما با حداقل آفت و بیماری­ها در هنگام تولید در گلخانه مواجه شویم. همچنین این امکان را فراهم می آورد تا بتوانیم بر اساس سن گیاه، نوع گیاه، ابعاد و اندازه برگ­ها و سایر میوه­ها و با توجه به پیشنهاد کارشناسان تغذیه نوع و مقدار تغذیه گیاه خود را تعیین نماییم، قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی در بسترهای کشت مخصوص هیدروپونیک در گلخانه ها بسیار بالا می­باشد. این کیسه­ها بسته به نوع کشت بین یک یا چند دوره قابلیت کشت مجدد را دارند. گروبگ­های کوکوپیت که از الیاف کوکوپیت و تکه های پوست نارگیل ساخته شده و به صورت 50/50 ترکیب شده از مرسوم­ترین الیاف مورد استفاده درکیسه­های کشت در دنیا می باشند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *