فن سیرکوله

فن­های سیرکوله یکی از مهم­ترین تجهیزات کاربردی در گلخانه­های مکانیزه می­باشد، این فن­ها با به گردش درآوردن هوای گلخانه در زمان­های مشخص شده علاوه بر کمک به گرده افشانی و لقاح گل­ها در گلخانه، اجازه نمی­دهند گرما یا رطوبت در یک نقطه از گلخانه تجمع  نماید. فن­های سیرکوله ساخته شده توسط شرکت ره پویان جبهه سبز دارای مصرف کمتر انرژی بوده و با صدای کم، دارای راندمان بالا و هوادهی فوق العاده­ای هستند. اصولاً محل نصب فن­های سیرکوله در ارتفاع بالا و زیر سقف سالن­ها می­باشد. استفاده از فن سیرکوله و چرخشی دائمی هوا در داخل گلخانه باعث می­شود که رشد بیماری­ها و قارچ­ها در داخل گلخانه تا مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کند. فن­های سیرکوله در پاییز و زمستان با به حرکت درآوردن هوای داخل گلخانه باعث می­شوند که هوای گرم در قسمت بالای سقف انباشته نشود و با میکس کردن هوای داخل گلخانه موجب کاهش مصرف سوخت گلخانه می­شود. انباشته شدن هوای گرم در زیر سقف گلخانه باعث می­شود که سیستم­های گرمایش زمان بیشتری را فعال باشند و با توجه به اینکه سنسورها در ارتفاع پایین­تر نصب می­شوند در صورت به چرخش در نیامدن هوای داخل گلخانه این سنسورها دیرتر فرمان خاموش شدن سیستم گرمایش را صادر می­نمایند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *