سیستم خنک کننده فن و پد

سیستم خنک کننده فن و پد

فن های تهویه (اگزاست)

فن­های تهویه یا اگزاست که به آن فن­های مکنده نیز می­گویند، در گلخانه­هایی که دارای سیستم خنک کننده پد و فن هستند، جز اصلی­ترین و مهم­ترین قسمت این سیستم می­باشند. فن تهویه با مکش و خروج هوای گرم داخل گلخانه به بیرون گلخانه شرایط را برای رشد مناسب گیاهان فراهم می­نمایند. تهویه به موقع هوا باعث تنظیم هوای داخل گلخانه و تنظیم رطوبت گلخانه می شود. هر گلخانه­ای در سردترین فصل سال نیز احتیاج به تهویه مناسب دارد تا شرایط رطوبتی و دمائی گلخانه در بهترین حالت ممکن قرار گیرد. در صورتی که هوای گلخانه­ها به موقع و به میزان مناسب توسط فن­ها جابجا نشود، می­توان انتظار داشت که این مورد سبب کاهش رشد و محصول دهی گیاهان شود.

پدهای سلولوزی

اصولاً سیستم­های خنک کننده در گلخانه­ها سیستم­های تبخیری هستند که با تبخیر هوا، محیط داخل گلخانه خنک و مرطوب می شود. قسمت اصلی سیستم خنک کننده را پدها تشکیل می­دهند در یک طرف گلخانه پدهای سلولوزی قراردارند که بر روی آنها بصورت مداوم آب ریخته می­شود. به جهت شبکه بودن پدها سطح وسیعی از آب با هوا در تمامی قرار می­گیرد و این امر موجب افزایش تبخیر می­گردد. در طرف دیگر گلخانه و روبروی پدها فن­های تهویه قرار دارند تا با مکیدن هوا و ایجاد جریان هوا بر روی سطح پدها موجب  تبخیر آب موجود بر روی پدها شده و در نتیجه خنک شدن هوای گلخانه را باعث می شوند.  بایستی دقت نمود که اصولاً سرعت حرکت هوای در داخل گلخانه و روی پدها بایستی حدود 1 متر بر ثانیه باشد. برای مثال با استفاده از پدهای به ضخامت 100 میلیمتر در یک فضا با دمای 40 درجه سانتیگراد و رطوبت حدود  25 درصد، سرعت باد 1 متر بر ثانیه باعث کاهش 11 درجه دما شده و سرعت باد 5/1 متر بر ثانیه باعث کاهش 10 درجه دما می­گردد. این کاهش مستمر هوا در داخل گلخانه حیاتی و لازم می باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *