سیستم آویز محصول

گیره، قلاب، نخ محصول و سیم های مفتولی گالوانیزه مخصوص در کشت گیاهان بالارونده (ماننده صیفی­جات) در گلخانه­ های مکانیزه جهت هدایت کردن بوته­ها و رشد بهتر و همچنین توزیع عالی نور در بین بوته ­ها از سیم­های آویز محصول استفاده می­شود. سیستم آویز محصول با بهره­گیری از سیم­های مفتولی گالوانیزه، گیره، قلاب و نخ محصول مخصوص باعث ایجاد سایه کمتر در داخل گلخانه می­شوند. با استفاده از این سیستم به همراه اجزاء تشکیل دهنده آن، این امکان بوجود می­آید که بوته­ها را به ارتفاع بالاتر انتقال داده و با حداکثر برگ در ارتفاع بیشتر، فتوسنتز بیشتری را برای گیاه به ارمغان آورد و نتیجه آن محصول بیشتر و بهتر و بهره­وری بالاتر می­باشد.لازم به ذکراست که نخ محصول عرضه شده نخ معمولی نبوده و صرفا جهت کشت صیفی­جات طراحی و تولید می­گردد. این نخ­ها از جنس پلی استر بوده و دارای بافت توری شکا بهم تابیده می­باشد. تمامی اجزا سیستم آویز محصول سفیدرنگ بوده که باعث می­شود آفات و حشرات جذب قطعات نشود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *