تابلوهای برق و فرمان

مصارف برق در گروه­های مصرف کننده زیر در گلخانه های مکانیزه توزیع و طراحی می­گردد.

  • گلخانه و مصارف برقی سیستم­های تهویه سقفی
  • تجهیزات مکانیزاسیون داخلی گلخانه
  • سالن تکنیکال و موتورخانه
  • روشنائی راهروها
  • سایر مصارف

در محل انشعاب برق در سالن تکنیکال تابلوی توزیع برق اصلی (سه فاز) نصب می­گردد. برق ورودی به این تابلو از 2 محل تامین می­گردد.

الف) برق پایدار: تامین شده توسط اداره برق

ب) برق اضطراری: تامین شده از ژنراتور مولد برق اضطراری

این تابلو دارای IP مناسب بوده و عموما در سالن تکنیکال در فضائی دور از نور خورشید، گرما و رطوبت قرار می­گیرد. این تابلو، تابلوهای برق دیگر را که بسته به نوع مصارف در نقاط مختلف گلخانه،                  راهروها و سالن تکنیکال نصب می­شود را تحت نظر و کنترل خواهد داشت. سیستم فرمان، فرمان­های صادر شده را به تابلوی برق اصلی ارسال و از آنجا جهت فرامین به تابلو­های دیگر و مصرف کننده­ها ارسال می­گردد. به طور کلی تابلوهای برق با سیستم فرمان، سیستم آبیاری و تغذیه، سیستم گرمایش، فن­های تهویه، پمپ پدهای سلولزی، سیستم تهویه سقفی، سیستم فوگر، سیستم فن­های سیرکوله، سیستم انرژی سیوینگ، سیستم سایبان، مصرف کننده­های تاسیساتی، روشنائی و درب­های ورود و خروج  و تابلوهای راه اندازی فرعی در ارتباط می­باشند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *