محصولات

شرکت رهپویان جبهه سبز ۰ تا ۱۰۰ ساخت گلخانه را به عهده می‌گیرد. تمامی بخش‌های مختلف سازه و تجهیزات داخلی گلخانه با پوشش پلی اتیلن و شیشه‌ایی را در قالب پروژه ساخت گلخانه و یا جداگانه تولید و عرضه می‌نماید. همچنین به صورت تخصصی اقدام به طراحی و تولید انواع مخازن پیش ساخته ذخیره آب و البته پوشش باغات کشاورزی می نماید.

کاتالوگ .pdf