انواع گلخانه و پروژه‌های ما

انواع گلخانه

شرکت ره‌پویان جبهه سبز از زمان تاسیس تاکنون پروژه‌های بزرگ و کوچیکی را شامل انواع گلخانه مکانیزه جهت کشت صیفی جات، میوه و گیاهان دارویی و همچنین مخازن ‌ذخیره آب و باغات سرپوشیده انجام داده است

گلخانه اسپانیایی

 

  • بار برف روی زمین بر اساس ارتفاع برف با توجه به مطالعات و پیشینه اطلاعات هواشناسی تا 50 kg/m2
  • بار باد بر اساس نوع اقلیم و با توجه به مطالعات و پیشینه اطلاعات هواشناسی بر مبنای سرعت باد پایه تا 110 km/hr مشروط بر بسته بودن پنجره­ها برای سرعت باد بیشتر از 40 km/hr
  • بار محصول تا 150 N/m2

پروژه‌های رهپویان

شکت ره پویان جبهه سبز، طراحی سازه­های گلخانه ­های خود را بر اساس ضوابط طراحی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، استانداردهای معتبر و روز دنیا نظیر آیین نامه اروپا BS EN 13031-1:2019T ( طراحی و سازه گلخانه)، آیین نامه آمریکا AISI ، آیین نامه آمریکا FEMA P-957 ( طراحی مقاطع سازه و براورد بار برف)، استاندارد انجمن گلخانه سازان آمریکا NGMA و استاندارد ملی ایران، شماره 1-15565، (سازه و تاسیسات گلخانه‌ای ) انجام می­دهد.

بر همین اساس محاسبات مربوط به بارگذاری سازه بر مبنای موارد روبرو صورت می­پذیرد:

تصاویر و پروژه‌ها